Ideen bag æblegrisen

Inspirationen til Æblegrisen udsprang oprindeligt fra et andet og større projekt, nemlig Rødding som æblets by. I Rødding afvikles en række mostedage, hvor restproduktet fra mostningen er pulp – altså frugtkødet drænet for saft. Startskuddet til Æblegrisen og forbindelsen til Røddings æbleprojekt var tanken om at kunne genanvende denne æblepulp som en del af foderet. Det vil sige udnyttelse af et restprodukt, som ellers ville blive kasseret.

Ideen med Æblegrisen er at lave et højkvalitetsprodukt, hvor der er samme høje fokus på kvaliteten som på dyrevelfærd.

Bag Æblegrisen står vi to næsten-naboer med stor interesse i mad, erfaring med  professionelt landbrug og et ønske om at bidrage til den lokale forandring af fødevarer og indgå i den cirkulære økonomi i byens lokale æbleprojekt.  Et ordsprog siger, at det er lysten, der driver værket. Og der er stadig masser af lyst til at drive Æblegrisen, som rummer en mangfoldighed af arbejdsopgaver. Nye ting er på bedding. For eksempel gøres der overvejelser om at etablere et so-hold, så vi kan blive selvforsynede med smågrise.