Kvalitet og smag

Der er flere ting, der påvirker smagen af kødet og dets mørhed, viser dansk forskning indenfor slagtesvin. Det gør først og fremmest grisenes stressniveau forud for slagtningen, og hvad de har spist inden slagtningen. Desuden har kødets fedtmarmorering stor indflydelse på smagen, idet smagen i høj grad kommer fra fedtet. Endelig har modningstiden betydning, når dyrene er blevet slagtet.

Både at undgå stress og at give smagfuldt foder er vigtige dele af produktionen af Æblegrisen. Det smagfulde foder kommer fra pulpen fra den lokale æblemostproduktion og gavmilde lokale borgeres nedfaldsæbler, som udgør en væsentlig del af grisenes kost. Vitaminerne fra æblerne giver sunde og stærke grise, og sukkeret fra æblerne gør, at kødet får en fyldig og god smag. Udover æblerne har grisene fri adgang til kvalitetsfoder uden GMO.

Fedtmarmoreringen kommer, når grisene får lov at oversige en slagtevægt på 90 kg. Derfor blive Æblegrisen ældre en traditionelle grise, så vi sikrer den gode smag i kødet. 

Når det er tid til afgang til slagteriet, sker det så stressfrit som muligt. De transporteres i en trailer med en tyk halmpude til et mindre slagteri, hvor de aflives hurtigt og effektivt med strøm. Efter slagt køles kødet ned, men i stedet for at blive parteret straks, hænges de halve slagtekroppe til modning i 4-5 dage. Modningsprocessen er noget, man normalt forbinder med oksekød, men modning af svinekød er en velafprøvet metode til at højne smagsoplevelsen også af svinekød.